Viimsi Keskkooli 35. lend soovib tänada..

Kohe-kohe on kätte jõudmas suveaeg, tähendades omakorda ka kooliaasta lõppu. Ühe lennu jaoks lõpeb keskkoolitee igaveseks ning just seetõttu soovib 35. lend avaldada tänusõnu nendele, kes jäävad läbitud kooliaastate juures meelde veel kauaks.

Viimsi Keskkooli 35. lend soovib tänada..

ehitajaid, kes parandasid meie läbilaskva katuse;

turvameest, kes igal varahommikul kooliuksed avas;

rebaseid oma vastupidavuse eest;

õpilasesindust nende korraldatud ürituste eest, mis olid niivõrd kaasahaaravad;

õpetajaid, kes lubasid radikad maksimumi peale keerata külmal talveajal;

lennujuhte Tiiat ja Kätlinit, kes on alati olnud meile toeks nii halvas kui ka heas;

puhvetitädisid, kes hoidsid meil kõhud täis;

söögivahetunni järjekorda valvavat onu, kes kunagi ei märganud, et tegelikult kaarti ei olnud;

õpetajaid elutarkuse eest;

kokkasid maitsva söögi eest;

koristajaid puhta õpikeskkonna eest;

direktoreid ja õppejuhte hea koolisüsteemi eest;

puhvetit maitsvate saiakeste ja hommikupudru eest;

valda hämmastava staadioni eest, mis asub kooli kõrval;

Viimsi Keskkooli: saime olla esimene ja viimane lend, kes terve koolitee läbis just siin koolis;

kõiki neid, kes kiirele tempole gümnaasiumis vastu ei pidanud ja sobivama tee leidsid;

toredaid raamatukogutädisid, kes ulatasid alati abikäe, kui tuli jälle valida mõni raamat;

oma lendu, sest olenemata sellest, et kõik ei suhelnud kõigiga, teadsime, et toetame üksteist alati;

usinaid lapsevanemaid, kel oli jaksu ja viitsimist organiseerida meile huvitavaid väljasõite;

prügiautojuhti, kes tuli akna alla prügikaste tühjendama riigieksami toimumise ajal.

 

Autor: Anne-Mari Visnapuu

Foto: Ingrid Hermet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: