Mokatubaka tarbimine koolis

Mokatubakas ehk noorte sõnul tups”, snus”, mokamõnu”, padi” on väga levinud Viimsi keskkoolis.

Viimasel ajal on selle tarvitamine õpilaste seas saanud probleemiks ka õpetajate ja õpilasesinduse silmis. Rääkides õpilalasesinduse liikmega, mainis ta, et probleem seisneb selles, et õpilased jätavad oma ebaseaduslikud asjad kooli kolmandale korrusele diivanite vahele, mis on koristajate ja teiste õpilaste jaoks ebameeldivust tekitav. Samuti on jäetud neid ka klassidesse. 10. klassi õpilane Jan väitis, et talle ei meeldi sellises keskkonnas õppida.

Meie kooli sotsiaalpedagoogile Eve Otile tundub, et põhikoolis on mokatubaka kasutamine üsna sage ja proovimisega alustatakse juba 6. klassis. Tema sõnul on igas 8.9. klassis tõenäoliselt 12 igapäevast tarbijat. Ott märgib, et väga halba eeskuju annavad gümnaasiumi noored, kes tarvitavad mokatubakat koolis sees üsna avalikult.

Küsisime, kuidas oleks tema arvates võimalik mokatubaka kasutamist koolis vältida. Eve Ott ütles, et kui ta teaks lihtsat ja kiiret vahendit, siis ta oleks seda juba rakendanud. Tema hinnangul aitab ilmselt ikka teavitamine ohtudest ja tagajärgedest, tähelepanu pööramine kasutajatele ja vahelejääjatele, lastevanemate kaasamine. Igasugune sõltuvuskäitumine on siiski mingi puudujäägi kompenseerimine ja tagajärg,” sõnas Ott. Kooli poolt püüavad nad rohkem arvestada õpilaste individuaalsusega leida sobilikud õppevormid, märgata psühholoogiliste muredega õpilasi ja neile pakkuda vajalikku tuge, et noored ei peaks otsima leevendust sõltuvusainetest.

Viimased paar aastat on sõltuvusainete tarbimine Eve Oti arvates olnud muutumatu, aga talle tundub, et on tõusnud nikotiinitooteid tarvitavate tüdrukute hulk. Mokatubaka diilerite olemasolu õpilaste seas on kindlasti argument, mis suurendab tarvitajate protsenti kui on võimalus lihtsalt osta, siis seda ka tehakse. Oti ütlusel kaasneb muidugi ka põnevuse otsimine keelatud tehinguid tehes.

Kooliarst arvab, et mokatubakat tarvitavad rohkem põhikooliõpilased, kuna gümnaasiumi õpilased teevad seda mõne võrra peenemalt, nii et seda ei oleks märgata ja risk vahele jääda oleks väiksem. Küsides arstilt, miks just põhikooliõpilased mokatubakat rohkem tarvitavad, lausus ta, et noored tahavad kõike proovida ning ahvatlusi on selles eas palju. Arsti sõnul ei saa otseselt snusi tarbimist kontrollida ega piirata, et sellist ei asja ei juhtuks. See on iga õpilase oma teadlikus ja nooruk teab ise millega riskib, sest eelkõige on see tarbija enda tervis. Arst lisab, et mokatubakat on läbi aegade tarvitatud, kuid kas olukord on aastatega hullemaks või paremaks läinud, ei oska ta öelda.

Mokatubakas on Rootsist pärit nikotiini sisaldav padi, mis pannakse moka alla. Padjast imendub nikotiin inimese organismi, mille tagajärjel tekib mõnutunne.

Reporterid: Loren Vahe, Ragnar Popell

Foto: Loren Vahe

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: