Õpetajad rikuvad kooli kodukorda

Olles kogu oma koolipõlve Viimsi koolis veetnud, arvan ma, et meil on väga hästi toimiv õppeasutus ja murekohti on üsna vähe. Siiski olen viimasel ajal kuulnud kaebusi selle kohta, et õpetajad märgivad stuudiumisse kontrolltöid tunnikontrollidena, sest kontrolltööde graafikus vabu kohti pole.

Eelmise nädala kolmapäeva õhtul oli Viimsi kooli õpilane Jan valmistumas füüsika kontrolltööks. Ta õppis selleks nii esmaspäeval kui ka teisipäeval, kuid eelneval õhtul märkas ta stuudiumis, et muusika õpetaja oli homseks lisanud tunnikontrolli.

Sel hetkel ei arvanud Jan sellest suurt midagi, sest eeldas et töö tuleb eelmise tunni materjali peale. Järgmisel päeval muusika tundi astudes tuli välja, et see pisikene tunnikontroll hõlmab kogu renessansi ajastut ja töö ei koosne ühest, vaid kahest osast (kuulamine ja kirjalik osa). Pärast tunnist väljudes tundis Jan, et tal puudub igasugune tahe füüsika tundi minna ja kodus selgeks õpitud valemid kippusid peast ära ununema.

Küsisin sama teemaga seoses meie praeguselt direktorilt Peeter Sipelgalt, kas tema arvates on õige see, et töid, mis on mitme tunni materjalide peale, märgitaks stuudiumisse tunnikontrollidena. Ta kinnitas, et tunnikontrolli puhul on tegemist väikese mahuga tööga, aga see ei pea ilmtingimata olema ühe tunni õppematerjali peale. Hoopis olulisemaks pidas Sipelgas seda, millist tagasisidet annab see õpilase arengule.

Paljusti sõltub kogu õppetöö tõhusus õpilaste ja õpetajate koostööst. Igasugused kokkulepped tööde kohta ja ka näiteks küsimustele vastamine tunnis nõuavad vastaspoolte omavahelist suhtlemist. Arendades seda lihtsat aspekti koolielust, saame me muuta oma õpikeskkonna veelgi paremaks.

Tekst ja foto: Kristofer Seema

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: