Viimsi gümnaasiumis muutuvad tunnid pikemaks

 

Kindlasti olete viimasel ajal palju kuulnud uuest Viimsi Gümnaasiumist, mis järgmiseks septembriks valmib. Uus kool on tekitanud palju kõneainet.  

Kolm kuud käis koolijuht Karmen Paul erinevates koolides ja küsis õpilaste arvamust, milline peaks Viimsi gümnaasium olema ja mida just õpilased seal näha tahaks. Ettepanekud koguti kokku 7. novembril toimunud mõttesõelal, kus selgitati põhjalikumalt, milline uus gümnaasium olema saab.

Senised ideed

Nimelt saavad tunnid alguse 8.30 tavalise 8.15 asemel ning tunnid on 75 minutit pikad. 10., 11., ja 12. klassi asemel hakatakse kasutama termineid G1, G2 ja G3. Palju eriarvamusi ning arutlusainet andis ka uus mentorsüsteem. See kujutab endast paari õpetajat ning erinevatest klassidest inimesi, kes ühise terviku moodustavad. Mentorsüsteemi eesmärk on see, et võimalikult palju erinevaid inimesi saaks üksteisega suhelda.

Samuti oli õpilastele meelt mööda uus moodulõpe, kus õpilane saab endale valida erinevaid kursuseid ehk mooduleid. Üks moodul ehk ainepakett sisaldab nelja kursust, mida õpilane läbima peab. Iga moodul lõppeb mingisuguse väljundiga. Samuti lähevad sinna alla kohustuslikud kursused, millele tahetakse lisada erikursus, mis õpetab erinevaid õpistrateegiaid, et soodustada õpilastes õpihimu ning koolirõõmu.

Kõigil on uues kooli hea olla

Rõhutati palju seda, et õpilaste ja õpetajate heaolu oleks uues koolis garanteeritud ning õhkkond on hea ja soe kõigile. Tähelepanu pöörati ka sellele, et õpilastel oleks vähem õppeaineid korraga. Teisisõnu soovitakse vähendada õpilaste õppekoormust on üks põhilisi eesmärke uuel koolil. Muidugi peab nentima, et kõik uue kooli osas ei ole veel täiesti kindel ja otsuseid alles langetatakse.

Viimsi gümnaasiumi koolijuhiks valiti Karmen Paul, kelle eelmine amet oli olla Viimsi Keskkooli direktor. Veel on uues koolis hetkel tööl õppejuht Maarja Urb, õppekorraldusjuht Ingrid Hermet ning juhiabi Tiina Kroll.

Maja ehitatakse ristkihtpuidust, mis on väga keskkonnasõbralik materjal. Seda valides oli põhiline mõte keskkonna säästmine ja võimalikult väikese energiavajaduse hoone loomine.

Autor: Sanne Sigrid Taveter

G1 vastuvõtu katsed toimuvad 7. aprillil 2018 ning dokumentide esitamine leiab aset märtsis.

Viimsi Gümnaasium 1.jpg

Foto: Viimsi Gümnaasium

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: