Kas mardi- ja kadripäev on kadunud?

Ukselt uksele laulu, tantsu ja tahmase näoga – kas see on minevik? Nimelt räägin mardi- ja kadripäevast. „Eesti 100“ ja üleüldine rahvustunne toob tihti mõtteid teemal, kas eesti kultuur säilitab enda omapära või on uued tuuled puhunud uued kombed. Uurisin interneti teel 65-lt Viimsi Kooli üheksandikult üldist arvamust mardi- ja kadripäeva ning halloween’i kohta.

Mardi-, kadripäeva on rohkem tähistatud pere seltsis, samas kui halloween võtab juhtiva rolli sõpradega tralli lüües. Ent enamik teismelisi ei käi üldse ringi jooksmas: ei mardi, kadri ega koletisena. Perega ei tähista ühtegi püha 61% inimestest ja sõpradega 50%.

Mida vanem klassiaste, seda rohkem tagaplaanile jäävad sügispühad. Koolis on eelnevate aastate jooksul siiski mingeid pühasid tähistatud. Halloween’i osakaal on tõusnud üle kahe korra kaheksa aasta jooksul. Selle tasakaaluks kukuvad mardi- ja kadripäev mõlemad 24% võrra madalamale.

Noorte enda arvamuse järgi meeldib 52%-le vastanutest halloween kõige enam. 40% leidsid, et riietumine vastavalt on peamine meeldimise põhjus. Kõigest 9% lemmik oli mardipäev ning leiti, et just selle päritolu on huviajendiks. Vastuoluks eelmisele lausele ei tekita päritolu mingit huvi neile, kellele mardi- ja kadripäev ei meeldi, ning see oli peamine põhjus, miks inimesed jätavad need tähistamata.

joonis_4_susanna

Ligikaudu üks kolmest õpilasest märkis, et rahvakalendri tähtpäevade säilimine on keskmise tähtsusega. Üks neljast oli selle väga tähtsale kohale pannud. Seisukoht, et halloween on võtmas üle mardi- ning kadripäeva, on 60%-l õpilastest.

joonis_6_susanna

Sellest uuringust tuleb selgelt välja 15-aastaste halloweeni eelistus. Need, kes soovivad eesti pärimusi elus hoida ning jätkata traditsioone, on selges vähemuses. Ma arvan, et halloween ja eesti rahvakalendri tähtpäevad ei pea üksteist välistama, ent ei saa jätta välja fakti, et enamik meist kaldub halloween’i poole ning jätab eesti pühad hooletusse. Leian, et meie oma kultuur väärib rohkem tähelepanu, et selle ainulaadsus säiliks ka tulevikus.

Maarit Pappel

Illustratsioon: Maarit Pappel

Autor: Susanna Saadre

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: